Νομοθεσία για την Κάνναβη στην Ελλάδα

Ύστερα από 60 χρόνια απαγόρευσης, το 2016 ξεκίνησε ξανά στη χώρα μας η καλλιέργεια βιομηχανικής κάνναβης.

Tην άνοιξη του 2013, η ελληνική βουλή ψήφισε την νομιμοποίηση της καλλιέργειας συγκεκριμένων ποικιλιών βιομηχανικής κάνναβης, Cannabis sativa L, καθώς και την παραγωγή ακατέργαστων προϊόντων του φυτού. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον νόμο 4139/2013 (ΦΕΚ 74/τ. Α’/20-03-2013), «τα ακατέργαστα συγκομιζόμενα προϊόντα που προκύπτουν από την καλλιέργεια ποικιλιών κάνναβης του είδους Cannabis Sativa L χαμηλής περιεκτικότητας σε Τετραϋδροκανναβινόλη (THC) και συγκεκριμένα μέχρι 0,2%» νομιμοποιούνται σε όλη την ελληνική επικράτεια και δεν συμπεριλαμβάνονται στην λίστα των ναρκωτικών ουσιών.

Σύμφωνα με συμπληρωματική Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Υγείας και Οικονομικών (ΦΕΚ Β, 929/2016), η οποία εκδόθηκε την άνοιξη του 2016, ορίστηκαν οι όροι και οι προϋποθέσεις καλλιέργειας των ποικιλιών κάνναβης του είδους Cannabis sativa L, με περιεκτικότητα σε Τετραϋδροκανναβινόλη μέχρι 0,2%.

Επιπλέον, την άνοιξη του 2018 ψηφίστηκε από την ελληνική Βουλή ο νόμος 4523/2018 (ΦΕΚ Α 41/7-3-2018) σύμφωνα με τον οποίο εγκρίνεται η παραγωγή τελικών προϊόντων Φαρμακευτικής Κάνναβης. Συγκεκριμένα δίνεται, υπό αυστηρά κριτήρια, η δυνατότητα σε φυσικά και νομικά πρόσωπα να καλλιεργήσουν κάνναβη του είδους Cannabis Sativa L περιεκτικότητας σε Τετραϋδροκανναβινόλη (THC) άνω του 0,2%, µε αποκλειστικό σκοπό την παραγωγή τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης για την προμήθεια µε αυτά του κρατικού μονοπωλίου και τη διάθεση τους σε ασθενείς ή την εξαγωγή τους, για ιατρικούς σκοπούς.

Νομοθεσία για την Κάνναβη στην Ευρώπη

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιτρέπει την καλλιέργεια βιομηχανικής κάνναβης, Cannabis Sativa, εφόσον η περιεκτικότητα, των καλλιεργούμενων ποικιλιών, σε Τετραϋδροκανναβινόλη (THC) είναι χαμηλότερη από 0,2 %.

Τα κράτη μέλη, που έχουν θεσμοθετήσει την καλλιέργεια βιομηχανικής κάνναβης, υποχρεούνται να θεσπίσουν σύστημα ελέγχου των καλλιεργούμενων ποικιλιών κάνναβης, σχετικά με την περιεκτικότητά τους σε THC, ώστε να διασφαλίσουν την νομιμότητα και να προστατέψουν την δημόσια υγεία.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση 14 χώρες έχουν αποποινικοποιήσει ή νομιμοποιήσει την κάνναβη, κυρίως για ιατρική χρήση, ή έχουν ανακοινώσει νομοθετικές πρωτοβουλίες για το αμέσως επόμενο διάστημα. Ανάμεσα σε αυτές τις χώρες συγκαταλέγονται οι Ισπανία, Ιταλία, Πορτογαλία, Τσεχία, Φιλανδία, Νορβηγία, Δανία, Ολλανδία, Γαλλία και Ρουμανία.

Τρία κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Γαλλία, Ρουμανία και Πολωνία, συμπεριέλαβαν την κάνναβη στους επιλέξιμους τομείς για το καθεστώς εθελοντικής συνδεδεμένης στήριξης. Συγκεκριμένα, η Γαλλία θα χορηγεί 1,7 εκατ. ευρώ ετησίως στην παραγωγή κάνναβης ενώ η Πολωνία θα χορηγεί 0,66 εκατ. ευρώ ετησίως στην παραγωγή κάνναβης και λιναριού.